శుక్రవారం, మే 09, 2014

కడప జిల్లా పోలింగ్ విశేషాలు ...

కడప జిల్లాలో నియోజకవర్గాల వారీగా నమోదైన పోలింగ్ వివరాలు. జిల్లావ్యాప్తంగా జరిగిన ముఖ్య ఘటనల వివరాలు ...