శనివారం, జూన్ 29, 2013

శాసనాలలో రాయల కాలంనాటి చరిత్ర

కృష్ణదేవరాయలు పెనుగొండ నుంచి హంపీ విజయనగరానికి గుర్రంపై స్వారీ చేస్తోంటే గుర్రం వెంట పరిగెడుతూ భూబానాయుడు గొడుగు పట్టాడట. ఇందుకు మెచ్చుకున్న రాయలు గొడుగుపాలునికి ఒక రోజంతా అగ్రహారాలనూ, మాన్యాలనూ దానం చేసే అధికారం ఇచ్చారట!

ఆంద్రకవితా పితామహుడు అల్లసాని పెద్దన కోకటం గ్రామంలోని సకలేశ్వర స్వామి దీపారాధన కోసం పది ఖండుగల భూమిని దానంగా ఇచ్చినట్లు క్రీ.శ. 1518 నాటి కోకటం గ్రామ శాసనం తెలుపుతోంది. 

కమలాపురం సమీపంలోని తిప్పలూరు గ్రామాన్ని కృష్ణదేవరాయలు అష్టదిగ్గజకవులకు అగ్రహారం గా ఇచ్చినట్లు ....


శనివారం, జూన్ 22, 2013

వై విజయ

నటి వై విజయకు కడప కారెం దోసలంటే ఎందుకంత ఇష్టం?

కడపకూ..వై విజయకు ఉన్న అనుబంధం ఎలాంటిది?

వై విజయ జీవిత విశేషాలను ఆవిష్కరించిన కడప.ఇన్ఫో ఇంటర్వ్యూ...