శుక్రవారం, మే 16, 2014

'ఈనాడు' ప్రవచించిన 'కడపస్వామ్యం'

యావత్తు తెలుగు ప్రజానీకం అత్యధికంగా చదివే తెలుగు దినపత్రిక. పత్రిక యాజమాన్యం మాటల్లో చెప్పాలంటే "తెలుగు ప్రజల అభ్యున్నతే ధ్యేయంగా అహరహం తపించే పత్రిక ఇది". ఇంత పేరు గొప్ప పత్రిక ఒక ప్రాంతాన్ని కించపర్చే విధంగా వ్యాఖ్యానాలు రాయడం గర్హనీయం. ఇవాళ సంపాదకీయం (బాక్స్ చూడండి) పేర కడప జిల్లా పైన చల్లిన బురద చూడండి...

శుక్రవారం, మే 09, 2014

కడప జిల్లా పోలింగ్ విశేషాలు ...

కడప జిల్లాలో నియోజకవర్గాల వారీగా నమోదైన పోలింగ్ వివరాలు. జిల్లావ్యాప్తంగా జరిగిన ముఖ్య ఘటనల వివరాలు ...