బుధవారం, అక్టోబర్ 15, 2008

కంటెంట్ కాపీ హక్కు

www.kadapa.info లోని సమాచారాన్ని,ఫోటోలను కొంత మంది అనుమతి లేకుండా స్వీకరించి వేరే వెబ్ సైట్లో(డమ్మీ) ఉపయోగిస్తున్నట్లు మా దృష్టికి వచ్చింది. సమాచారాన్ని అనుమతి లేకుండా ఇలా వాడిన పక్షంలో న్యాయ పరమైన చర్యలు తీసుకోబడును.