బుధవారం, ఆగస్టు 06, 2008

మీకు నచ్చిందా...

kadapa.info వెబ్ ప్రపంచంలోకి అడుగిడి వడివడిగా అడుగులు వేస్తోంది. ప్రస్తుతం సగటున నెలకు ఒక లక్షా యాభై వేల హిట్స్ ను kadapa.info చేరుకుందని తెలియచేయటానికి సంతోషిస్తున్నాం. రాబోయే రోజులలో మరింత మెరుగైన సమాచారాన్ని మీ ముందుకు చేర్చే బృహత్తర కార్యక్రమానికి kadapa.info శ్రీకారం చుట్టింది. kadapa.infoలో ఎటువంటి సమాచారం ఉండాలని (లేదా) ఎటువంటి సమాచారం ఉంటే బాగుంటుందని మీరు భావిస్తున్నారో మాకు తెలియచేయండి. మీ అభిప్రాయాలను ఇక్కడ వ్యాఖ్యలలో పొందుపరచండి లేదా సంప్రదింపుల పుట ద్వారా రాయండి. మీ అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా www.kadapa.infoను తీర్చిదిద్దుతామని సవినయంగా మనవి చేస్తున్నాం