గురువారం, ఏప్రిల్ 17, 2014

విజయానంద్ ఐఏఎస్

పేరు : విజయానంద్ కే
విద్యార్హత : మెకానికల్ ఇంజనీరిగ్ లో ఎంటెక్ (జవహర్ లాల్ నెహ్రూ సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయం - అనంతపురం నుండి)
ఊరు : రాజుపాలెం (కడప జిల్లా)